IMG_0404_website

Volwassenen

Spreken is bij mensen het meest gebruikte communicatiemiddel. Wanneer er zich problemen voordoen in de communicatie kan logopedie van waarde zijn. Je kunt bij je huisarts, kno-arts, neuroloog of andere verwijzer vragen om een verwijzing voor logopedie. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering (met inachtneming van het eigen risico). Bij logopedie voor volwassenen wordt onderscheid gemaakt in verschillende behandelgebieden:

Stem

“Ik ben leerkracht en heb aan het einde van de dag vaak een vermoeide en pijnlijke keel.”

Stem
Overbelasting van de stem kan heesheid of andere stemproblemen veroorzaken. De aard en ernst van deze stemproblemen kunnen variëren. Om een goed inzicht te krijgen in de problematiek is het belangrijk om een goede diagnose te stellen en zo nodig een kno-arts te raadplegen. Vervolgens kan de logopedist gerichte tips en adviezen geven waarmee samen gewerkt kan worden aan het verbeteren van de stemkwaliteit.

Spraak
Loopt de communicatie niet zoals u in wenst of loopt u tegen spraakproblemen aan tijdens bijvoorbeeld het geven van een presentatie? Logopedie kan daarbij helpen. Naast de spraakfacetten zoals spreeksnelheid, verstaanbaarheid en spreekdynamiek kan er ook getraind worden in spreken in het openbaar. TOS

Mond

"Ik merk dat mijn omgeving het lastig vindt om mij goed te kunnen verstaan, dit maakt me onzeker.”

ademhaling

“Als ik lang praat heb ik vaak adem tekort, soms word ik dan duizelig”

Ademhaling
Bij ademproblemen hebben mensen moeite met het juist reguleren van hun adempatroon. Dit kan leiden tot problemen in de spreekademing waardoor mensen snel vermoeid raken tijdens spreken. Daarnaast kan het leiden tot stemproblemen en hyperventilatie. Belangrijk bij het oplossen van deze problemen is een goede analyse en een gedegen onderzoek. Bij ons in de praktijk wordt ingezet op de beste behandelmethode. Ook bij COPD kan de logopedist je leren om je ademmogelijkheden optimaal te benutten.

Neurologische aandoeningen
Neurologische aandoeningen kunnen verantwoordelijk zijn voor spraakstoornissen. Ze kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval of een spierziekte. De communicatie bij mensen met een neurologische aandoening kan worden verstoord doordat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem en eentonig of nasaal (door de neus) spreken. Bij een dysartrie als gevolg van een CVA is er vaak sprake van eenzijdige aangezichtsverlamming, waardoor o.a. de mimiek verandert. Tevens kan hierdoor speekselverlies optreden en er kunnen slikproblemen ontstaan. Voordat een cliënt bij de logopediepraktijk komt, heeft er vaak al een (uitgebreid) onderzoek plaatsgevonden op verzoek van de behandelend neuroloog of revalidatiearts. Wij zien het als taak de cliënt en zijn of haar omgeving uitleg te geven over de aard en de ernst van de aandoening. Daarnaast is acceptatie een belangrijk doel.

Neurologisch

“Door een CVA kan ik minder goed communiceren met mijn directe omgeving, dit maakt me verdrietig en boos”