IMG_0404_website_3

Kinderen

Loopt u of uw kind tegen problemen aan in de spraak-/taalontwikkeling of zijn er problemen rondom het gehoor of het eten en drinken? Wij als logopedist kunnen hulp bieden door onderzoek, advisering en behandeling. Bij logopedie voor kinderen wordt onderscheid gemaakt in verschillende behandelgebieden:

Spraak

“Mijn kind spreekt niet alle klanken goed uit. Ik kan hem goed verstaan maar anderen helemaal niet.”

Spraak
Bij spraakproblemen worden klanken niet juist uitgesproken of worden spraakklanken weggelaten waardoor de spraak onvoldoende verstaanbaar wordt. Bij onze praktijk wordt achterhaald wat daar de oorzaak van kan zijn en wordt ingezet op de beste behandelmethode.

Taal
Een taalprobleem kan worden veroorzaakt door vele factoren. Het probleem kan ontstaan als onderdeel van een algehele vertraging in de ontwikkeling, of door een TOS (TaalOntwikkelingsStoornis) maar bijvoorbeeld ook als gevolg van regelmatig terugkerende middenoorontstekingen waardoor kinderen tijdelijk minder horen. Taalproblemen kunnen heel wat andere problemen veroorzaken in de communicatie. Het is van belang hierbij de mogelijke oorzaak te achterhalen. Bij onze praktijk wordt door middel van gedegen onderzoek een diagnose gesteld die wordt gekoppeld aan de beste behandelmethode. TOS

Taal

“Mijn kind wil graag vertellen maar komt niet goed uit zijn/haar woorden. Als we hem/haar niet begrijpen, zorgt dat voor frustraties.”

Mond

"Bij de tandarts werd opgemerkt dat mijn kind met tong tegen de tanden slikt wat invloed heeft op de stand van het gebit."

Afwijkende mondgewoonten
Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor het spreken, het slikken en de gebitsstand. Open mondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten. Ook door mondademen ontstaan vaak verkeerde mondgewoonten. Verkoudheden of allergieën kunnen hiervan de oorzaak zijn. Bij afwijkende mondgewoonten is er vaak ook sprake van een slappe mondmotoriek. Bij onze praktijk wordt de oefentherapie OMFT (oromyofunctionele therapie) gegeven die gericht is op het herstel van de mond- en tongspieren.

Stem
Wanneer er sprake is van heesheid of regelmatig terugkerende stemklachten bij kinderen wordt er bij onze praktijk een kortdurend therapieplan van ongeveer 4-6 behandelingen opgezet. Dit om kinderen wat meer bewust te maken van wat de stem voor mogelijkheden heeft en hen wat meer inzicht te geven in wat wel en niet goed is voor de stem.

Stem

“Na een kinderfeestje of voetbalwedstrijd heeft mijn kind vaak last van een hese stem.”

Auditief

"De juf merkt dat mijn kind instructies niet goed onthouden. Ook is rijmen lastig voor hem/haar. Hoe kunnen we hem/haar helpen?"

Auditieve vaardigheden
Als de luistervaardigheden bij kinderen nog onvoldoende ontwikkeld zijn, kunnen er problemen ontstaan in de spraak en de taal. Het jonge kind zal moeten leren om klanken goed te beluisteren en na te bootsen om zo de spraakklanken te leren beheersen. Het schoolgaande kind zal klanken moeten kunnen herkennen en weten welke letter bij welke klank hoort om te leren lezen en schrijven. Sommige kinderen blijven lang moeite houden met deze auditieve vaardigheden en komen hierdoor in spraak- lees- en/of taalproblemen. Ook bij oudere kinderen kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblemen waardoor lesstof moeilijk beklijft en er verlengde instructie nodig is. Bij onze praktijk ben je aan het juiste adres om deze auditieve vaardigheden te trainen.

Preverbale logopedie
Preverbale logopedie richt zich op de behandeling van jonge kinderen (0-2 jaar) met problemen rondom het eten, drinken en/of slikken.
In het eerste levensjaar leert een kind verschillende soorten/structuren van voedsel eten en drinken. Het is niet vanzelfsprekend dat dit altijd goed verloopt. Het kan zijn dat een kind niet goed kan eten en/of drinken als gevolg van een medisch probleem. Ook kan het zijn dat een kind niet wil, kan of durft te eten door een negatieve of onprettige ervaring.

Preverbale logopedie is er voor kinderen die problemen ervaren bij:
- drinken uit de fles
- de overgang van fles- naar vaste voeding
- drinken uit een beker of afhappen van een lepel
- kauwen
- slikken (reflux)
- gevoeligheid in het mondgebied
- onvoldoende speekselcontrole (overmatig kwijlen)
- afbouwen van sondevoeding

 

Tijdens de behandeling vormt de begeleiding en advisering van ouders een belangrijke rol, zodat het eten en drinken vergemakkelijkt en wordt daarbij afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Het uiteindelijke doel is dat het kind veilig en voldoende eet en drinkt. Indien nodig werkt de logopedist samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het kind.

Preverbaal

“Ons kindje drinkt niet goed uit de fles. Hij/zij verslikt zich hierbij regelmatig. We maken ons zorgen of hij/zij wel genoeg voeding binnenkrijgt.”