Praktische informatie

Verwijzing
Met een verwijzing van een specialist kunt u bij logopedie terecht voor behandeling en/of onderzoek. U kunt de verwijsbrief krijgen bij uw huisarts, KNO-arts, neuroloog, kinderarts, tandarts, orthodontist, consultatiebureauarts of een andere specialist.

Verhindering
Kunt u uw afspraak met de logopedist niet nakomen dan dient u uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak te annuleren zodat we de kosten van de behandeling niet bij u in rekening hoeven te brengen.

Directe toegankelijkheid logopedie
Vanaf 1 augustus 2011 kunt u ook zonder verwijsbrief van een arts/specialist naar de logopedist. Logopedie is direct toegankelijk. Als een cliënt zonder verwijsbrief bij de logopedist komt, vindt er een DTL-screening plaats. Tijdens deze screening bepaalt de logopedist aan de hand van een vragenlijst of de hulpvraag van de cliënt een logopedische hulpvraag is of dat de klacht misschien samenhangt met andere klachten en/of ziektebeelden. Als dat het geval is, verwijzen we u toch eerst naar de huisarts. Deze zal beoordelen en adviseren wat het beste hulpverlenerstraject voor u zal zijn en of er mogelijk andere specialisten moeten worden geraadpleegd. Als het een logopedische hulpvraag betreft, kan de behandeling zonder verwijzing van een arts worden gestart. Voor de tarieven kunt u uw polis raadplegen.

Privacy
Een logopedist neemt soms ook kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen onze logopediepraktijk wordt zeer zorgvuldig met deze informatie omgegaan.

Privacy
Een logopedist neemt soms ook kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen onze logopediepraktijk wordt zeer zorgvuldig met deze informatie omgegaan.

Klachten
Heeft u klachten over een behandeling dan kunt u het best contact opnemen met uw behandelend logopedist zodat u samen bespreekt wat de (on)mogelijkheden zijn zodat er aan oplossingen kan worden gewerkt. U kunt klachten ook schriftelijk aan ons sturen middels een e-mail. Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Klachten
Heeft u klachten over een behandeling dan kunt u het best contact opnemen met uw behandelend logopedist zodat u samen bespreekt wat de (on)mogelijkheden zijn zodat er aan oplossingen kan worden gewerkt. U kunt klachten ook schriftelijk aan ons sturen middels een e-mail. Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Tarieven
Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket. Cliënten ouder dan 18 jaar dienen eerst aanspraak te maken op het eigen risico. Voor de tarieven kunt u uw polis raadplegen. Onze praktijk heeft een alliantie met logopediepraktijk Heleen van de Veerdonk en heeft daardoor contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Kwaliteitsregister Paramedici
Uw logopedist staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.